MÁY ẤP TRỨNG BC
MÁY ẤP TRỨNG BC

0934642634
0985537686

MÁY ẤP TRỨNG BC

MÁY ẤP TRỨNG BC

MÁY ẤP TRỨNG BC

MÁY ẤP TRỨNG BC

MÁY ẤP TRỨNG BC
MÁY ẤP TRỨNG BC

Chăn nuôi

Ấp trứng vịt lộn khó hay dễ

Ấp trứng vịt lộn khó hay dễ

04-02-2018 05:32:08 PM - 53
Ấp trứng vịt lộn khó hay dễ , bán máy ấp trứng vịt lộn, bán lò ấp hột vịt lộn. là sử dụng máy ấp trứng tự dộng đảo để tăng quá trình phát triển phôi trứng Máy ấp trứng...
Chia sẻ kinh nghiệm cách chăm sóc gà chọi

Chia sẻ kinh nghiệm cách chăm sóc gà chọi

10-07-2017 09:53:22 PM - 92
Chia sẻ kinh nghiệm cách chăm sóc gà chọi, hướng dẫn cách cho gà chọi ăn, cách sử dụng máy ấp trứng cho gà chọi nở tốt nhất

Kỹ thuật

Video clip

 • https://www.youtube.com/watch?v=vzeJxOg_-vE&list=PL2c8ZwtvQOlv4NsSRIuwLyAwZokxRenRO&index=9
 • https://www.youtube.com/watch?v=oM4gA7KNaX8&list=PL2c8ZwtvQOlv4NsSRIuwLyAwZokxRenRO&index=12
 • https://www.youtube.com/watch?v=6aTv1ajJ0Zc&index=15&list=PL2c8ZwtvQOlv4NsSRIuwLyAwZokxRenRO
 • d52Q200spWc
 • if2TbN4Dojo
 • xrZRWTVhKR0
 • kWyi-GJ2aoE
 • D1cUYh7vCkk
 • https://www.youtube.com/watch?v=emmtGr90Urg
 • 5nZwJmgENao
 • vzeJxOg_-vE
 • NZIRfqEoUwM
 • NZIRfqEoUwM
 • HtZ37YkV9nU
GỌI
SMS